REKRYTOINTI

 

NURJAPUOLI RY:N VANKILATAIDETOIMINNAN OHJAAJIEN REKRYTOINTI 2018

Haemme joukkoomme 3-6 kpl taidetoiminnan (kuvataide) ohjaajaajia:

Oletko kuvataiteen ammattilainen, jolla on kokemusta ja palava intohimo työskennellä vaativassa toimintaympäristössä? Omaatko kokemusta projektityöskentelystä ja projektin hallinnasta? Oletko vastuuntuntoinen, huolellinen ja omaat erittäin hyvän paineensietokyvyn? Pystytkö laatimaan kattavia raportointeja ja keräämään ja koostamaan palautetta sidosryhmille? Pystyt sitoutumaan ja noudattamaan Nurjapuoli ry:n ja Risen sopimusehtoja työskentelyssäsi? Työ vaatii ehdottoman hyvää kommunikaatiotaitoa niin ohjaajan ja toimintaan osallistuvien vankien sekä, vastaavan ohjaajan / yhdistyksen ja Risen/vankiloiden välillä.

Onko sinulla työkaluja toimia ihmisten parissa, ajoittain hyvinkin haastavissa olosuhteissa? Pysytykö kohtaamaan ihmisen ihmisenä, kuitenkaan unohtamatta sitä että toimintaympäristönä on vankila? Haluatko antaa ihmisille mahdollisuuden kokeilla luovia toimintoja, luoda uskoa häneen ja kannustaa, vaikka hänen oma uskonsa hänen taitoihinsa ei aina riittäisi? Haluatko ideoida, suunnitella ja kokeilla erilaisia kuvataidetyöpajatyyppisiä taideohjauksia yhdessä Nurjapuoli ry:n ja toimintaa vastaanottavan vankilan kanssa?

Toiminta on valtakunnallista. Työsopimukset ovat projektikohtaisia ja projektien kesto vaihtelee 2-4 kk välillä. Taidetoiminnan ohjaustunteja on n. 150h ja suunnittelelutunteja n. 20 per projekti. Jokainen projekti suunnitellaan laitoskohtaisesti ja eroja kokonaistuntimäärissä voi esiintyä. Ohjaustyöt voidaan toteuttaa parityöskentelynä. Työ vaati sitoutumista projektiin ja raportointiin. Työssä on yhtälailla tärkeää projektien suunnittelu, budjetointi ja aikataulutus sekä sovittujen asioiden noudattaminen kuin itse taidetoiminnan sisältö, ohjaus ja näyttelytoiminta. Työn on luonteeltaan vaativaa ja valinta-/koulutusprosessia on tämän vuoksi tarkennettu huomattavasti.

Taidetoiminnan ohjaajana työskentelevä taiteilija työskentelee yhdistykselle työsuhteessa, ei itsenäisenä taiteilijana/tuottajana. Taidetoiminnan ohjaajaalla ei ole omistusoikeutta projektin aikana toteutettuihin teoksiin tai taidetoiminnan prosessia kuvaaviin valokuviin. Ohjattavat taideprojektin eivät ole ohjaavan taiteilijan henkilökohtaisia projekteja vaan ne ovat Nurjapuoli ry:n projekteja, jossa työntekijä toimii ohjaajana.

Jos vielä edeltävän kuvauksen jälkeen koet että haluat päästä työskentelemään vankilataidetoiminnan ohjaajana, lue alla oleva hakuprosessin kuvaus ja laita kuponkia tulemaan. Voimme luvata, että työ on kaikkea mitä tässä on kuvattu ja paljon, paljon enemmän. Koulutusjaksoista korvataan matkakulut (matkahuollon mukaan) sekä maksetaan päivärahat. Projekteissa ei ole noudatettavaa työehtosopimusta. Lisätiedot palkkauksesta sähköpostitse.

Hakijoiden edellytykset:
– Ammattikuvataiteilija tai pitkään alalla toiminut itseoppinut toimija.
– Työkokemusta laitosympäristöstä ja/tai erityisryhmien ohjauksesta (pakollinen).
– Ei rikostaustaa. Turvallisuusselvitys tehdään Risen puolelta.
– Sitoutuminen osa-aikatyöhön/projektityöhön. Kesto 2-4kk/ per projekti.
– Työ vaatii tuotantokokemusta esim. taideprojektien tuottamisesta (sisältö, budjetointi ja raportointi)
– Kielitaito (suomi, englanti)
– Sitoutuminen mahdolliseen reissaamiseen. Oma auto suotavaa.

Koulutusjaksot ennen työn alkua.
Työ toteutetaan parityöskentelynä, kokeneimmat ohjaajat ajoittain ohjaavat projekteja myös itsenäisesti.
Työ on itsenäistä työskentelyä, jossa ohjaaja(t) itse vastaa(vat) ja on/ ovat vastuussa projektin toteutuksen onnistumisesta, toiminnan sisällön suunnittelusta ja toteutuksesta sekä raportoinnista, kaikki vaiheet hyväksytetään lähiesimiehellä/yhdistyksellä.
Ohjaaja on raportointi vastuullinen yhdistykselle ja häntä sitoo tarkasti määritetyt ohjeistukset ja velvollisuudet työn suhteen.

HAKU
Vaihe 1
Avoin hakemus liitteineen (cv ja mahdolliset teosnäytteet) sekä kyselyt toimintaan liittyen, toimitetaan yhdistyksen sähköpostiin 2.11.2018 mennessä.
Hakemukset käydään läpi ja sopivimmat siirtyvät seuraavaan vaiheeseen (haastattelu).
Hakijoille ilmoitetaan haastatteluista 19.11.2018 mennessä.
Yhdistyksen sähköpostiosoite:
nurjapuoli.ry@gmail.com

Vaihe 2
Haastattelut skypen kautta. Ennen tätä hakijan tulee allekirjoittaa salassapitosopimus.
Haastatteluiden pohjalta valitaan henkilöt seuraavaa vaihetta varten.
Hakija toimittaa yhdistykselle rikostaustaselvityksen sekä todistukset.
Kolmosvaiheeseen valittujen kohdalla lähetetään henkilöiden tiedot turvallisuusselvitystä varten.

Vaihe 3
– Koulutusosio 1:
Nurjapuoli ry:n vankilataidetoiminta ja sen raamit,
raportointi ja projektien rakenne.
Joulukuussa 2018, tarkempi aika määrittyy myöhemmin,

-Koulutusosio 2:
Taidetoiminnan ohjaaminen vankiloissa,
työskentely vankiloissa.
Joulukuussa 2018, tarkempi aika määrittyy myöhemmin.

Vaihe 4
Demopaja
Joulukuu 2018/ tai tammikuu 2019
Tarkempi ajankohta määrittyy myöhemmin.