Taidetyöpajatoiminta

Tarjoamme taidetyöpajoja räätälöidysti erilaisten tahojen tarpeisiin. Taidetoiminnan suunnittelun ytimessä on aina itse kohderyhmä ja sen tarpeet sekä tilaajatahon toiveet ja
edellytykset toiminnalle.

Tällä hetkellä toimintamme painottuu kuvataidetyöpajoihin, joissa tutustutaan erilaisiin
kuvataiteen tekniikoihin ja ilmaisutapoihin. Suosimme  mahdollisuuksien mukaan toiminnassamme erilaisten kierrätysmateriaalien käyttöä. Annamme osallistujille vapaat kädet toteuttaa omia ideoitaan käytettävissä olevilla materiaaleilla ja rohkaisemme jokaista oman luovuutensa löytämiseen ja kehittämiseen.
Taidetoimintaa ohjaavat ammattitaiteilijat.

Työpajojen lisäksi järjestämme myös näyttelytoimintaa osana projektejamme. Taidetoimintaan osallistuneet saavat laittaa esille haluamansa teokset.