Vankilataidetoiminta

Nurjapuoli ry on mukana Rikosseuraamusviraston (RISE) kanssa toteutettavassa kolmen vuoden (2017-2020) pilottihankkeessa, jonka aikana kuvataidetoimintaa järjestetään 23 vankilassa ympäri Suomea. RISE järjesti pilotointiin liittyen kilpailutuksen, johon osallistuvien tuli täyttää heidän vaatimuksensa mm. aikaisemman vankilataidetoiminnan järjestämisestä. Rahoitus vankilakuvataidetoiminnan järjestämiseen tulee Rikosseuraamusvirastolta ja se on Nurjapuoli ry:n erillisprojekti, jota organisoivat vankilataidetoiminnan vastaavat ohjaajat sekä työryhmä.

Yhdistys pyrkii tässä erillisprojektissa kehittämään taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta eri kohderyhmille mm. näyttelytoiminnalla laitosten sisällä ja tuomaan laitoksissa syntynyttä taidetta näkyville julkisissa näyttelytiloissa osana yhteiskuntaa. Sekä taidetoiminta laitoksissa että näyttelytoiminta ovat voittoa tavoittelematonta toimintaa, joka perustuu taiteen ja kulttuurin ilmiöiden esittämiseen eri yleisöille tasa-arvon edistämiseksi. Näyttelyissä ei myydä teoksia.